گجت پوشیدنی Humane Ai Pin

  Humane Ai Pin           در طول نمایش Ready To Wear در هفته مد پاریس، چند مدل (از جمله نائومی کمبل) ...