Google Photos از هوش مصنوعی برای مدیریت خاطرات شما استفاده می‌کند، اما آیا باید به آن اعتماد کرد؟

  Google Photos در آستانه یک تغییر اساسی است که می تواند به طور قابل توجهی بر نحوه استفاده ما از عکس ها و ویدیوها ...