هنر هوش مصنوعی چیست؟

  هنر هوش مصنوعی یکی از بارزترین راه‌ها برای به کارگیری هوش مصنوعی مولد است که تخیل عمومی را به شیوه‌ای چشمگیر جلب کرده است. ...