روندهای فنی برتر حریم خصوصی و امنیت که دهه آینده را شکل می دهند

فناوری با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت است و در 10 سال آینده جهان احتمالاً مکانی بسیار متفاوت از امروز خواهد بود. همه ما ...