کار آهسته (بهره‌وری آهسته)

امروز در رابطه با کار آهسته اثر کال نیوپورت خلاصه ای از 5 ایده کلیدی این کتاب صحبت می کنیم.   ایده کلیدی اول: بهره‌وری ...

کار عمیق

امروز در رابطه با کار عمیق اثر کال نیوپورت خلاصه ای از 4 ایده کلیدی این کتاب صحبت می کنیم.   ایده کلیدی اول: چندوظیفگی و ...

مینیمالیسم دیجیتال

امروز در رابطه با مینیمالیسم دیجیتال خلاصه ای از 8 ایده کلیدی این کتاب صحبت می کنیم.   ایده کلیدی اول: این روز ها دستگاه ...