ChatGPT اما برای تصاویر: تقویت مدل های Diffusion با DDPO

مدل‌های هوش مصنوعی مانند DALL-E و Stable Diffusion اخیراً توانایی خارق‌العاده‌ای در ایجاد تصاویر و آثار هنری نشان داده‌اند. به آنها یک توضیح متنی مانند ...