بررسی سوگیری های شناختی مدل‌های زبانی بزرگ

در سال گذشته، مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) مانند ChatGPT، دنیا را تحت تأثیر قرار داده اند. این سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمند، که بر روی مقادیر ...

یک دقیقه در جهان Sora

مدل‌سازی مولد داده‌های ویدیویی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های سریعی داشته است که با پیشرفت در تکنیک‌های یادگیری عمیق امکان‌پذیر شده است. با این حال، کارهای ...

DALL-E 3: عصر جدیدی از تولید تصویر به وسیله هوش مصنوعی

دنیای تولید تصویر هوش مصنوعی با ورود DALL-E 3، جدیدترین مدل تبدیل متن به تصویر که توسط شرکت OpenAI ساخته شده است، وارد عصر جدیدی ...