سریعتر و قدرتمندتر: معرفی معماری Mamba

مدل‌های دنباله‌ای (sequence model)، جزئی اساسی در بسیاری از سیستم‌های یادگیری ماشین مدرن هستند، به ویژه مدل‌های بنیادی بزرگ (FM) که پیشرفت‌های اخیر در هوش ...