DALL-E 3: عصر جدیدی از تولید تصویر به وسیله هوش مصنوعی

دنیای تولید تصویر هوش مصنوعی با ورود DALL-E 3، جدیدترین مدل تبدیل متن به تصویر که توسط شرکت OpenAI ساخته شده است، وارد عصر جدیدی ...

ChatGPT اما برای تصاویر: تقویت مدل های Diffusion با DDPO

مدل‌های هوش مصنوعی مانند DALL-E و Stable Diffusion اخیراً توانایی خارق‌العاده‌ای در ایجاد تصاویر و آثار هنری نشان داده‌اند. به آنها یک توضیح متنی مانند ...