طراحی وب چیه؟

طراحی وب چیه؟

طراحی وب به توانایی ایجاد صفحات وب توسط زبان‌های برنامه‌نویسی مربوطه گفته می‌شه. در واقع یک وب سایت مجموعه صفحات بهم پیوسته‌ای هست که شامل ...