تفاوت مهم بین هوش مصنوعی مولد و AGI

  در جهانی که  هوش مصنوعی به سرعت در حال تکامل است، دو مفهوم اغلب بحث های شدیدی را در بین علاقه مندان به فناوری ...