هوش مصنوعی محاوره ای چیست؟ مثال ها و پلتفرم ها

    هوش مصنوعی محاوره‌ای به سرعت نحوه تعامل ما با فناوری را تغییر می‌دهد و امکان گفت‌وگوی طبیعی‌تر و شبیه انسان را با ماشین‌ها ...