پوشش نشست خبری دوره علوم کامپیوتر هاروارد در ایران

پوشش نشست خبری دوره علوم کامپیوتر هاروارد در ایران

امروز، 13 اردیبهشت سال 1402، کنفرانس خبری سی‌اس‌فیفتی ایران با حضور خبرنگارهای منتخب از رسانه‌های دیجیاتو، کارنگ و راه پرداخت، پیوست، فناوران، اکوموتیو، زیمانیوز، کلیک، ...