مهندسی کیفیت تصویر

در دنیای فناوری که به سرعت در حال تحول است، یکی از نقش های کمتر بحث شده، مهندسی کیفیت تصویر (Image quality engineer) است. اما ...