هوش مصنوعی Deep fake، جذاب، کاربردی و البته ترسناک

هوش مصنوعی عمیق چیست؟   هوش مصنوعی Deep fake نوعی هوش مصنوعی است که برای ایجاد تصاویر متقاعد کننده، فریب های صوتی و تصویری استفاده ...