تحلیل شبکه‌های اجتماعی چه مزایایی داره؟

تحلیل شبکه‌های اجتماعی چه مزایایی داره؟

اگر بخوایم تعریف شبکه‌های اجتماعی رو شبیه اون چیزی که بارنز گفته، بیان کنیم می‌شه گفت: شبکه‌های اجتماعی زمانی به‌وجود میان که ساختاری از گره‌های ...