استنفورد و گوگل دیپ مایند اعضای ارتش ربات Human Plus

  دانشگاه استنفورد و گوگل دیپ مایند دوباره به یکدیگر پیوستند. پروژه جدید آنها در دنیای هوش مصنوعی موج می زند. این بار، آنها ربات‌هایی ...