رایانش ابری چیست؟

رایانش ابری چیست؟

رایانش ابری (Cloud computing) مدل رایانشی بر پایهٔ شبکه‌های رایانه‌ای مثل اینترنته که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، ...