دیتا ساینس چی هست؟

دیتا ساینس چی هست؟

دیتا ساینس (علم داده) استراتژی به کارگیری تکنیک‌های تحلیل آماری و یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل دیتا (داده) برای تصمیم گیری‌های تجاری بهتره. دیتاها ...