نکاتی برای یادگیری بهتر برنامه نویسی

نکاتی برای یادگیری بهتر برنامه نویسی

در این مقاله می خواهم نکاتی را ذکر کنم که به شما در یادگیری برنامه نویسی کمک می کنند و باعث می شوند برنامه نویس ...
دیتا ساینس چی هست؟

دیتا ساینس چی هست؟

دیتا ساینس (علم داده) استراتژی به کارگیری تکنیک‌های تحلیل آماری و یادگیری ماشینی برای تجزیه و تحلیل دیتا (داده) برای تصمیم گیری‌های تجاری بهتره. دیتاها ...